al secco

Målning på torr kalkputs.

Termen ”al secco” kommer också från italienska och betyder ”på torr”. När det används i samband med målning på puts, hänvisar det till en teknik där konstverket målas på en torr putsad yta.

Till skillnad från målning ”al fresco”, där färgen appliceras på en fuktig puts, tillåter målning ”al secco” konstnären att arbeta på en torr yta. Färgen kan appliceras direkt på den torra putsen eller på ett tidigare torkat lager av puts.

Målning ”al secco” möjliggör en mer detaljerad och precisionsbaserad teknik än ”al fresco”, eftersom färgen inte absorberas i putsen på samma sätt. Det ger konstnären större kontroll över nyanser och nyanser samt möjlighet att använda olika tekniker som tunna lager, skiktning och blending.

Även om målning ”al secco” inte är lika vanligt förekommande som ”al fresco”, har det varit en populär teknik genom historien och har använts för att skapa vackra konstverk på murade ytor runt om i världen.