Arbetslös eller inkomstlös konstnär

Arbetslös eller inkomstlös konstnär - Konstlistan

Arbetslös eller inkomstlös konstnär, att leva på sin talang. Arbetsmarknad för konstnärer, kreatörer, entreprenörer, företagare och kulturarbetare inom konst och kulturområdet.

Arbetsmarknaden för konstnärer är generellt mycket dålig. För en enskild konstnär kan det dock finnas en mycket god arbetsmarknad med stora inkomstmöjligheter. (Läs t.ex om Damien Hirst och Frank Dunphy längst ner på den här sidan.)

De allra flesta konstnärer tvingas arbeta inom andra områden för att försörja sig. Man kan ha inkomster från sin egen konstnärliga verksamhet, andra arbeten som t.ex. lärare vid konstskolor, olika offentligt finansierade projekt samt stipendier.

Marknaden där konstnärer kan få avsättning för sina verk och tjänster är:

  • Offentlig sektor där stat, kommun, landsting står för inköp eller finansiering
  • Föreningsverksamhet och folkbildningsverksamhet
  • Kommersiell marknad, gallerier, konst- och auktionsverk, konsthandlare, näringsliv och privatpersoner.

Kartläggning av konstnärernas verksamhetsinriktning och ekonomiska förhållanden, SOU 1997:190. Det är en gammal utredning, men den ger en bild av arbetsmarknaden för konstnärer.

De slutsatser som kan dras är följande. Det är en inte helt färsk utredning, men ger ändå en liten bild av hur det ser ut. Jag tror inte att det har blivit bättre under senare år.

  1. Konstnärerna är i inkomsthänseende en oenhetlig grupp. Det är förhållandevis stora inkomstskillnader mellan grupperna. För den i storlek dominerande gruppen bildkonstnärer, är den genomsnittliga bruttoinkomsten 98 500 kronor (1997).
  2. Konstnärer har i genomsnitt klart lägre inkomster än befolkningen i övrigt (17 procent lägre).
  3. Många konstnärer, främst bland egenföretagarna, har mycket låga inkomster. Den fjärdedel bland bildkonstnärerna som har de lägsta inkomsterna, redovisade bruttoinkomster på under 40 000 kronor (1997).

För perioden har befolkningen i genomsnitt en inkomst av 170 000 kronor (1997).

Antal konstnärer:

Antal
1975
Antal
1985
Antal
1990
Bild och form
konstnärer, antal
17055 18719 21149

Källa: SOU 1997:190 och SOU 1997:183

Du kan hämta hela utredningarna på Regeringskansliets hemsida. http://www.regeringen.se

 

Arbetsmarknaden för konstnärer och deras inkomster – en statistisk undersökning av SCB inom alla konstområden 2004-2005.

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att ge kunskap och rådgivning om konstnärernas villkor i trygghetssystemen. Nämnden har en webbportal, Konstnärsguiden, för att ge information som berör konstnärers (konstnärer inom alla konstområden) villkor i trygghets- och skattesystemen.


Läs mer: