Konstriktningar genom tiderna – från impressionism till popkonst

Konstriktningar inom konsten - Konstlistan

Bild: documenta 13, Kassel 2012. Foto: konstlistan.se

Konstriktningar genom tiderna: en översikt över några av de mest betydande konstriktningarna.

Konstriktningar är olika sätt att uttrycka konstnärliga idéer och ideal genom olika tekniker och stilar. Dessa riktningar har haft stor betydelse i utvecklingen av konsthistorien och konstnärernas uttryck. Bland de betydande konstriktningarna genom tiderna finns bland annat impressionismen, expressionismen, surrealismen och popkonst.

Impressionismen, som utvecklades under slutet av 1800-talet, var en rörelse som betonade ljusets och färgernas betydelse. Expressionismen, å andra sidan, uttryckte starka känslor och inre upplevelser genom användning av olika färgskalor och starka kontraster. Surrealismen, som växte fram under 1920-talet, fokuserade på det undermedvetna och det drömlika, medan popkonsten, som uppstod under 1950-talet, inspirerades av populärkulturen och massmedierna.

Konstriktningar har haft en stor inverkan på konstvärlden och samhället i stort genom att de har bidragit till utvecklingen av nya tekniker och stilar samt främjat nya idéer och ideal.

En konstriktning är en stil som flera konstnärer arbetat i och under en tidsperiod. Konstriktningar får ofta ett namn med ”ism” efter och konstriktningar kan därför ibland också kallas ”ismer”.

Många gånger har konstkritiker eller omvärlden satt ett namn på en viss konstriktning som t.ex. impressionism som från början var en mer ironisk beteckning av en konstkritiker.

Ordet konststil alternativt stil används oftast mer för en enskild konstnär. Ibland ser man också ordet ”skola” och då är det vanligtvis en mindre grupp eller krets konstnärer som arbetar under en stil eller konstriktning, men är mer lokalt eller geografiskt samlade. Ordet grupp förekommer också och då menas oftast en grupp konstnärer som själva har ett gemensamt program eller mål med sin verksamhet som t.ex. Halmstadgruppen, Rackengruppen, Göteborgskoloristerna.

Konstriktningar:


Läs mer: