Konstmässor och biennaler

Venedigbiennalen, documenta och viktiga konstmässor - Konstlistan

Bild: Fritze Art Fair, London. Foto: konstlistan.se

Venedigbiennalen, documenta och viktiga konstmässor.

Det finns ett mycket stort antal konstmässor världen över. En del mässor har en mycket skiftande kvalitet på det som visas – bara det går att att sälja. Andra mässor håller en hög kvalitet och har ofta en jury som väljer ut deltagande gallerier.

Många mässor har också bra hemsidor som kan vara en trevlig väg ut på nätet om man kollar de deltagande gallerierna. Det ger i alla fall en god bild av vad som säljs på den internationella konstmarknaden just nu.

Biennal är en utställning som återkommer vartannat år som den mer kända Venedigbiennalen.

Documenta är en samtidskonstutställning som äger rum i Kassel vart femte år. Dokumenta är den mest betydelsefulla samtidskonstutställningen i världen. Utställningen besöks av mer än 600 000 besökare under utställningstiden.

Viktigare konstmässor:

Sverige

 Danmark

Storbritannien

Frankrike

USA

Tyskland

Schweiz

Spanien

Övriga länder


Läs mer: