Utbildning till konstnär

Utbildning och vägar till konstnär och konstnärsyrket - Konstlistan

Bild: Emma McNally, South Bank, London. Foto: konstlistan.se

Utbildning och vägar till konstnär och konstnärsyrket.

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet konst och därmed heller inte av begreppet konstnär. Konstnärlig verksamhet är ett självständigt skapande av konst i dess olika former. Konstarterna förs i kulturpolitiska sammanhang till något av områdena ord, bild och form, ton, scen och film.

Konstnär eller amatör

Gränsen mellan professionella konstnärer och amatörer är flytande och i många sammanhang onödig att dra. När åtskillnad ändå måste göras baseras den vanligen på en sammanvägning av fyra faktorer:

 • konstnärlig utbildning,
 • konstnärligt kunnande,
 • sysselsättningsgrad i konstnärlig verksamhet,
 • omfattningen av det offentliga framträdandet som konstnär.

Professionell konstnär

Professionalitet är alltså inte enbart beroende av sysselsättningsgraden i det konstnärliga yrket eftersom många konstnärer delvis måste försörja sig genom annan verksamhet. De flesta konstnärsorganisationer har inträdeskrav för medlemskap som just baseras på dessa fyra faktorer. Dessa kriterier har också använts av regeringen för att avgränsa rätten för individer att ta del av arbetsmarknadspolitiska program inom kulturområdet.

Kulturarbetare

Begreppet kulturarbetare användes redan i början av 1900-talet. Under 1960- och 70 talet användes termen flitigt för att jämställa utövare inom kulturområdet med andra förvärvsarbetare. Samtidigt användes ett vidgat kulturbegrepp vilket gjorde att alla som arbetar inom kulturområdet blev kulturarbetare dvs. förutom konstnärer också sufflörer, museitjänstemän, bibliotekarier m.fl.

Idag är den vedertagna användningen av termen kulturarbetare en person som arbetar inom kulturområdet, dvs. ingen synonym till konstnär. Enligt utredningen Arbete åt konstnärer fanns i senare delen av 1990-talet ca 25 000 yrkesverksamma konstnärer.
Källa: Konstnärerna och trygghetssystemen, SOU 2003:21. Du kan hämta hela utredningen på Regeringskansliets hemsida. http://www.regeringen.se

Utbildningsvägen till konstnär

Att utbilda sig till konstnär är ofta en lång utbildning.
Utbildningsvägen kan i korthet se ut så här:

 • Gymnasieskola
 • Förberedande konstnärlig utbildning/konstnärlig grundutbildning, 1-2 år
 • Konsthögskola, kandidatexamen 3 år
 • Magisterexamen 2 år

Läs mer om arbetsmarknaden för konstnärer på konstlistan.se

Länkar till förberedande och grundläggande konstnärliga utbildningar

Konst och kulturutbildningar

Grundutbildningar inom dans, musik, teater, film, konst, mode, smide, keramik och övriga kulturutbildningar inom det konstnärliga och kulturella området bedrivs av fristående (privata) skolor. Dessa står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Yrkeshögskolemyndigheten. Utbildningarna som tillhör den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar har tidigare bedrivits som så kallade ”kompletterande utbildningar”. Konst- och kulturutbildningar har rätt att ta en studerandeavgift/terminsavgift. Du kan söka om studiemedel för dessa utbildningar och även ansöka om ett merkostnadslån till  studerandeavgiften. För att leta efter utbildningar kan du använda en bra sökmotor på myndighetens hemsida. (Se länk nedan)

Inom konst och kulturutbildningarna hittar du:

 • Utbildningar som förbereder för fortsatta studier på högskola/universitet – konst, musik eller teaterhögskolor. (t.ex. konstnärliga grundutbildningar och grundläggande designutbildningar)
 • Utbildningar som leder direkt till ett yrke – keramiker, silversmed, dansare, designer eller musikalartist. (t.ex. konsthantverkare och scenkonst)
 • Kurser som ger fördjupning inom ett område – stickning, smide eller folkdans. Dessa utbildningar är mer inom området att bevara eller utveckla kulturarvet. (t.ex. slöjd, textilhantverk, vävning)

Övriga länkar

Mer hantverksinriktade och yrkesinriktade utbildningar hittar du inom Yrkeshögskolan.

Alla Folkhögskolor hittar du på den här sidan:

Du kan också söka efter utbildningar på Alla Studier.se. Sajten drivs av tidningen Metro och innehåller annonser och sponsrade länkar.

Konsthögskoleutbildningar –  Konsthögskolor

Studera utomlands

Om du funderar på att studera utomlands så börja i god tid att planera och skaffa dig information om vilka möjligheter som finns, regler, ekonomiska villkor, studiemedel osv.

Genom Sveriges medlemskap i EU är numera hela Europa öppet för att söka till universitet och högskolor. Det finns många bra utbildningar i Europa och det kan ge dig en möjlighet att komma in på en utbildning som du inte kan få i Sverige. Tips! Läs på CSN:s, studera.nu och Arbetsförmedlingens hemsida om att studera utomlands.

Konsthögskolor Norden

Finland

Danmark

Norge

Island

Konsthögskolor Europa, urval.

I England och Skottland har man en central ansökningsrutin genom organisationen UCAS. Här kan man hitta universitet i hela Storbritannien efter ämnesområde. Ansökan gör man genom UCAS hemsida genom särskild inloggning efter att man betalat ansökningsavgiften.

Om du vill se hur de olika utbildningarna rankas i Storbritannien kan du läsa The Complete University Guide, The Times Good University Guide eller The Guardian University Guide. Leta upp de universitet du är intresserad av och gå till respektive universitets hemsida och beställ en katalog. Leta efter ”Order a prospectus” och beställ, så dimper det ner en katalog inom några dagar.

Några universitet som brukar ligga i topp är:

Cumulus är ett globalt nätverk av konst och designutbildningar. Kan var en bra sida att leta efter utbildningar internationellt.

ELIA är en EU-finansierad samarbetsorganisation för konstutbildningar i Europa. Här kan du leta efter konsthögskolor.


Läs mer: