Fotoutbildningar – utbildningar till fotograf, digital bild och film

Att utbilda sig till fotograf eller filmare. Konstlistan

Att utbilda sig till fotograf eller filmare.

Fotoutbildningar erbjuder en spännande och mångsidig resa in i världen av fotografi, där eleverna får möjlighet att utforska och fördjupa sig i konsten att skapa bilder med hjälp av olika tekniker och verktyg. Genom kurser och program som sträcker sig från grundläggande till avancerad nivå, erbjuder fotoutbildningar en omfattande utbildning som täcker allt från kamerateknik och ljussättning till komposition och bildredigering.

De flesta fotografer är egenföretagare och har en medellön på runt 33.000 kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara mycket hård konkurrens om jobben för fotografer det närmaste året. På fem års sikt bedöms det också vara mycket hård konkurrens på arbetsmarknaden.
Att arbetsmarknaden är dålig för konstnärliga yrken gäller generellt (allmänt, kollektivet). För en individ kan det finnas en mycket bra arbetsmarknad. De flesta fotografer är egenföretagare, vilket innebär att man skapar sin egen arbetsmarknad.

Under fotoutbildningar får eleverna ofta möjlighet att arbeta med en rad olika fotografi-genrer, inklusive porträtt, landskap, mode, dokumentär och konstfotografi. Detta ger en bred kunskapsbas och möjlighet att utforska olika intresseområden inom fotografin.

Förberedande fotoutbildningar och yrkesutbildningar.

Universitet och högskolor

Universitet Europa, ett urval av välrenommerade fotoutbildningar

Workshops


Läs mer: