Konstmuseum – USA och världen

Offentliga konstmuseer är en viktig del av konstvärlden - Konstlistan

Konstmuseum – USA och världen.

Offentliga konstmuseer är en viktig del av konstvärlden och har en historia som sträcker sig tillbaka flera århundraden. Dessa institutioner har en central roll i att främja och bevara konst och kultur för allmänheten.

Ett av de tidigaste exemplen på en offentlig konstmuseum är Eremitaget i Sankt Petersburg, som grundades av Katarina den Stora år 1764. Andra tidiga exempel inkluderar Louvren i Paris, som öppnades för allmänheten under Franska revolutionen 1793, och National Gallery i London, som grundades 1824.

Bland de mest inflytelserika offentliga konstmuseerna i världen inkluderar Metropolitan Museum of Art i New York, National Museum of China i Beijing, och British Museum i London. Dessa institutioner har alla en stark inriktning på konst och har haft en enorm inverkan på konstvärlden.


Internationell organisation för museer – ICOM

ICOM är en internationell organisation för museer och anställda inom museiområdet och syftet är att utveckla och förbättra världens museer.
ICOM har mer än 15 000 institutioner som medlemmar i 147 länder. ICOMs huvudkontor är placerat  i Paris.

ICOM’s defintion av ett museum: ”en allmännyttig, permanent, offentligt tillgänglig institution i samhällets och dess utvecklings tjänst, som förvärvar, bevarar, utforskar, kommunicerar och ställer ut materiella föremål från människor och deras omvärld med syftet för studier, utbildning och underhållning.”


Konstmuseum – USA – New York

Konstmuseum -Asien, Japan, Kina, övriga

Japan

Kina

Taiwan

Övriga

Australien

Afrika


Läs mer: