Projekt, guider, dokument och resurser

Projekt, guider, dokument och resurser - Konstlistan

Konstnärsnämnden, konstnärsguiden, kollektivverkstäder och andra resurser för konstnärer.

Konstnärsnämnden – konstnärsguiden

Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att ge kunskap och rådgivning om konstnärernas villkor i trygghetssystemen. Nämnden har därför byggt upp en webbportal för att mer riktat förmedla information som berör konstnärers, konstnärer inom alla konstområden, villkor i trygghets- och skattesystemen.

Konstpool

Konstpool fokuserar på utlysningar inom Sveriges kultursektor med målet att erbjuda överblick, inspiration och ökad dynamik. Med en kollektiv lösning som alla kan använda kommer fler till tals på lika villkor.

Kollektivverkstäder, med bidrag från Kulturrådet.

Den ofrivillige företagaren

Den ofrivillige företagaren är en riktigt bra studie kring konstnären som företagare. De tar upp viktiga områden som politikområdet, kultur som tillväxtfaktor, företagarstöd m.m. Studien är skriven av David Karlsson och Lotta Ekvall.

Den ofrivillige företagaren, Nätverkstan kultur i Väst, 2002.

Handbok för bild & formkonstnärer

Handboken är en bra referensbok att ha och täcker det mesta kring arbetsmarknad, konstnären som egenföretagare, tävlingar och jurybedömda utställningar, uppdragsförmedling, upphovsrätt, ersättningar, stipendier, avtalsskrivningar m.m.
Det är en riktigt bra bok för alla som arbetar inom konstområdet. Du kan låna den på ditt bibliotek. Har de inte boken går den att fjärrlåna via biblioteket.
Handbok för Bild & formkonstnärer, utgiven av KRO och KIF 1999, ISBN 91-973314-0-6.

Kulturarbetsförmedlingen

Framtidsutsikterna för konstnärer är svåra att bedöma, men nya uttrycksmedel, vid sidan av de traditionella, utnyttjas alltmer av aktiva konstnärer.
Den konstnärliga förmågan liksom egna initiativ, driftighet som egen företagare, kontakter och utställningar spelar stor roll för att nå köpare och uppdragsgivare. Av betydelse är också de satsningar på konst som stat, kommun och landsting gör.
EU-medlemskapet har även öppnat marknaden för konst. I dag är det fler konstnärer än tidigare som ställer ut och säljer verk utomlands. Det blir också vanligare att konstnärer breddar sig genom att åta sig uppdrag i en vidare bemärkelse inom konstområdet. Det kan till exempel handla om friskvårdssatsningar på företag, föredrag eller undervisning.
Källa: Arbetsförmedlingens hemsida


Läs mer: