Allt om NFT-bilder – Är NFT-bilder framtidens konstmarknad?

En guide till NFT-bilder: Teknik, trender, program och möjligheter inom digital konst - konstlistan.se

En guide till NFT-bilder: Teknik, trender, program, försäljning och möjligheter inom digital konst.

NFT-bilder, Non-Fungible Token, representerar en spännande utveckling inom konstvärlden. Dessa bilder är unika digitala tillgångar som lagras på en blockchain, vilket ger dem autenticitet och möjlighet till ägandeskap. För att förstå vad NFT-bilder är och hur de påverkar konstvärlden, är det viktigt att granska den teknik som ligger bakom dem, deras fördelar och nackdelar, samt framtidsutsikterna för denna nya konstform.

Tekniken bakom NFT-bilder

NFT-bilder är skapade genom att tilldela en unik token till varje digital bild eller konstverk. Denna token registreras på en blockchain, vanligtvis Ethereum, och fungerar som ett digitalt certifikat för ägande. Genom blockchain-tekniken kan varje NFT-bild spåras till dess ursprungliga skapare och bevisas vara äkta och ett original. Konstnärer kan också inkludera smarta kontrakt i sina NFT-bilder, vilket ger dem möjlighet att tjäna royalties varje gång deras verk säljs vidare.

Betydelsen för konstvärlden

NFT-bilder har potentialen att förändra konstmarknaden på flera sätt. För det första möjliggör de en direkt förbindelse mellan konstnärer och köpare, vilket minskar behovet av mellanhänder som gallerier eller auktionshus. Detta kan göra konst mer tillgänglig och lönsam för upphovsmakare. Dessutom öppnar NFT-bilder upp för nya former av digital konst, inklusive interaktivitet och virtuell verklighet, vilket kan utvidga konstnärliga gränser och skapa spännande upplevelser för betraktare.

Förklaring – Vad är en token.

En token är en digital enhet som representerar en tillgång eller ett värde på en blockchain eller en annan digital plattform. Det kan liknas vid en digital symbol eller ett certifikat som representerar ägarskapet av en tillgång eller rättigheter.

Tokens kan representera en mängd olika tillgångar eller värden, inklusive kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum, digitala konstverk som NFT-bilder, företagsaktier, rättigheter till fastigheter, eller till och med rösträtter i ett decentraliserat styrsystem.

 • Unika egenskaper: Tokens kan ha olika egenskaper och funktioner beroende på deras syfte. Vissa kan vara fungibla, vilket innebär att de är utbytbara mot varandra (till exempel kryptovalutor som Bitcoin), medan andra kan vara non-fungibla och vara unika och oersättliga (till exempel NFT-bilder).
 • Sammanfattningsvis är tokens digitala enheter som representerar värde eller tillgångar på en blockchain eller en annan digital plattform. Genom användningen av blockchain-teknik och smarta kontrakt möjliggör tokens säker och transparent överföring och hantering av tillgångar och rättigheter.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med NFT-bilder:

 • Autenticitet och ägarskap: Blockchain-tekniken ger konstnärer och köpare ett säkert sätt att verifiera ägandet av digitala konstverk.
 • Royalties: Smarta kontrakt möjliggör automatisk utbetalning av royalties till konstnärer varje gång deras verk säljs vidare.
 • Tillgänglighet: NFT-bilder kan nå en global publik via digitala plattformar, vilket gör det möjligt för konstnärer att nå nya marknader.

Nackdelarna:

 • Miljöpåverkan: Kritiker hävdar att skapandet och handeln med NFT-bilder kräver betydande mängder energi och kan vara skadligt för miljön.
 • Marknadsöversvämning: Den ökande populariteten för NFT-bilder kan leda till en översvämning av marknaden och göra det svårt för nya konstnärer att sticka ut.
 • Olaglig användning: Eftersom NFT-bilder är digitala kan de kopieras eller reproduceras utan tillstånd, vilket kan leda till piratkopiering och förlust av intäkter för konstnärer.

Läs också: Bedrägerier inom konstvärlden: Så skyddar du dig som konstnär


Nuvarande trend och framtidsutsikter

Efter den initiala hypen kring NFT-bilder har marknaden stabiliserats något. Trots det finns det fortfarande en betydande intresse och tillväxtpotential för denna nya form av konst. Framtidsutsikterna för NFT-bilder beror till stor del på teknikens fortsatta utveckling, liksom på konstnärernas och köparnas acceptans av den. Om konstvärlden fortsätter att omfamna NFT-bilder och integrera dem i konventionella konstmarknader kan de komma att spela en betydande roll i framtiden för konstvärlden.


Att skapa och sälja NFT-bilder innebär flera steg och användning av olika tekniker och plattformar. Här är en punktlista som beskriver processen:

Steg för att skapa och sälja en NFT-bild:

 • Skapa konstverket:
  • Använd digitala konstprogram som Adobe Photoshop, Procreate, eller GIMP för att skapa ditt konstverk.
  • Tänk på att skapa något unikt och kreativt som kan locka potentiella köpare.
 • Välj en NFT-plattform:
  • Välj en plattform för att skapa och sälja din NFT-bild. Populära plattformar inkluderar OpenSea, Rarible, och Foundation. Se länkar längre ner.
  • Registrera dig på plattformen och följ deras riktlinjer för att komma igång.
 • Anslut din plånbok:
  • Skapa en kryptovalutaplånbok som stöder den blockchain du vill använda (vanligtvis Ethereum för NFT-bilder).
  • Anslut din plånbok till NFT-plattformen för att kunna hantera dina NFTs.
 • Skapa din NFT:
  • Ladda upp ditt konstverk till plattformen.
  • Ange metadata för din NFT, inklusive titel, beskrivning, taggar och eventuella speciella egenskaper.
  • Välj om du vill inkludera ett smart kontrakt för att tjäna royalties på framtida försäljningar.
 • Skapa och publicera din NFT:
  • Följ instruktionerna på plattformen för att skapa din NFT och publicera den på blockchainen.
  • Betala eventuella avgifter som krävs för att publicera din NFT.
 • Marknadsför din NFT:
  • Använd sociala medier, konstgemenskaper och andra kanaler för att marknadsföra din NFT och nå en bredare publik.
  • Dela din NFT-länk och gör reklam för den på olika plattformar för att öka synligheten.
 • Hantera försäljning och överföring:
  • När någon köper din NFT genomförs transaktionen automatiskt via blockchainen.
  • Överför ditt konstverk till köparens digitala plånbok och ta emot betalningen i kryptovaluta.
 • Följ upp och hantera:
  • Fortsätt att övervaka din NFTs prestanda och hantera eventuella försäljningar eller förhandlingar med köpare.
  • Uppdatera din konstnärliga portfölj och fortsätt att skapa och sälja nya NFT-bilder.

Genom att följa dessa steg kan du skapa och sälja dina egna NFT-bilder på den digitala marknaden. Var noga med att utforska olika plattformar och marknadsföringsstrategier för att maximera din exponering och framgång.


När du skapar en NFT (non-fungibel token) så är det viktigt att förstå att själva NFT:n inte är en fil i sig, utan en unik digital token som representerar ägandeskapet av en digital tillgång, till exempel en bild, en video eller annan digital konst. Denna token registreras på en blockchain och fungerar som ett bevis på ägandeskapet.

När du skapar en NFT för din digitala konst så länkar du ofta en URI (Uniform Resource Identifier) till NFT:n. Denna URI kan peka på platsen där den digitala tillgången (till exempel en bildfil) lagras. Detta kan vara på din egen webbserver, en molntjänst eller på en NFT-plattform som stödjer uppladdning av filer.

När det gäller att välja en tjänst för att sälja dina NFT-bilder finns det flera alternativ att överväga, varav några populära inkluderar:

 • OpenSea är en av de största och mest populära plattformarna för att sälja och köpa NFTs. Det erbjuder en bred marknad för digitala tillgångar av alla slag, inklusive bilder, videos, spel och mer.
 • Rarible är en annan populär NFT-marknadsplats som erbjuder en enkel användarupplevelse för både konstnärer och samlare. Det tillåter användare att skapa och sälja sina egna NFTs utan krav på godkännande.
 • Foundation är en kuraterad NFT-marknadsplats som fokuserar på att främja och stödja konstnärer och deras verk. Det kräver vanligtvis att användare ansöker om att delta och erbjuder en selektiv plattform för att visa och sälja konstverk.
 • SuperRare är en annan kuraterad NFT-marknadsplats som fokuserar på konstnärlig kvalitet och unika verk. Det är känt för sin exklusiva gemenskap och höga kvalitetsstandarder.

Innan du väljer en plattform är det viktigt att göra lite efterforskning och överväga vilken som passar bäst för dig, dina behov och mål. Var noga med att läsa igenom användarvillkoren och avgifterna för varje plattform för att vara säker på att de passar din situation.


När det gäller tekniska krav för ursprungsverket för att skapa en NFT-bild finns det inga fasta regler eller minimikrav som fastställs av en central myndighet eller organisation. Istället kan kraven variera beroende på den plattform eller marknadsplats där du väljer att skapa och sälja din NFT.

Men generellt sett finns det några riktlinjer och bästa praxis att följa:

 • Upplösning och bildstorlek: För att säkerställa att ditt konstverk visas tydligt och attraktivt på digitala enheter är det rekommenderat att använda en hög upplösning och tillräcklig bildstorlek. Vanligtvis föredras bilder med minst 1080×1080 pixlar eller högre för att säkerställa bra visuell kvalitet.
 • Format: De flesta plattformar för NFT-bilder stödjer vanliga bildformat som JPG, PNG och GIF. Det är dock viktigt att tänka på att vissa format kan vara mer lämpliga beroende på ditt konstverks specifika egenskaper och behov.
 • Innehåll och kreativitet: Det viktigaste är att skapa något unikt och kreativt som kan tilltala potentiella köpare. Oavsett tekniska krav är det innehållet och konstnärliga värdet som kommer att avgöra din NFTs framgång.

När det gäller programvara för att skapa NFT-bilder finns det en mängd olika alternativ att välja mellan, beroende på dina personliga preferenser och konstnärliga behov. Här är några vanliga program som används av digitala konstnärer:

 • Adobe Photoshop: En kraftfull bildredigeringsprogramvara som erbjuder ett brett utbud av verktyg och funktioner för att skapa och redigera bilder.
 • Procreate: En populär app för digital målning och illustration, särskilt populär bland konstnärer som arbetar med iPad och andra surfplattor.
 • GIMP: Ett gratis och öppen källkodsprogram för bildredigering som erbjuder många av de funktioner som finns i professionell programvara som Photoshop.

Oavsett vilket program du väljer är det viktigt att du är bekant med dess funktioner och möjligheter för att skapa en högkvalitativ NFT-bild. Kom ihåg att konstnärlig kreativitet och originalitet är nyckeln till att lyckas inom NFT-världen, oavsett de tekniska kraven.


Läs mer: