Traditionellt fotografi och AI genererade bilder – etiska frågor

Förändrar AI-genererade bilder vår uppfattning om fotografi som en dokumentär sanning - konstlistan.se

Förändrar AI-genererade bilder vår uppfattning om fotografi som en dokumentär sanning.

Artificial Intelligence (AI) förändrar snabbt hur vi ser på fotografi, med nya AI-drivna verktyg och processer som utvecklas varje dag. Medan dessa framsteg har många fördelar, finns det också betydande oro kring äktheten och manipulationen av bilder som genereras av AI.

Traditionellt fotografi

Traditionellt fotografi har alltid varit en form av konst som har lyckats att förmedla verkliga ögonblick på ett sätt som vi människor kan uppleva på ett autentiskt sätt. Med tiden har tekniken och verktygen utvecklats och idag är det allt vanligare att fotografer använder AI-baserade verktyg för att förbättra sina bilder.

AI-baserad fotoredigering är en teknik som tillämpar maskininlärning för att utföra uppgifter som tidigare krävde människors expertis. Dessa tekniker inkluderar bildförbättringar, ta bort oönskade bildelement, förbättrad skärpa, färgkorrigering och mycket mer. Men när AI-tekniken utvecklas, uppstår frågan om gränserna mellan traditionellt fotografi och AI genererade bilder.

Är en AI-genererad bild fotografi?

En AI-genererad bild är en som har skapats helt av en maskin med hjälp av algoritmer och data. Det är ingen mänsklig inblandning i processen som kan skapa bilder som är helt fiktiva eller är en blandning av verkliga bilder och konstgjorda element.

Frågor om äktheten i bilder blir alltmer komplexa när AI-tekniken blir mer sofistikerad och kan skapa bilder som är svåra att skilja från verkliga foton. Det finns också frågor om upphovsrätt, om vem som är den riktiga skaparen av en AI genererad bild, och om dessa bilder kan anses som originalverk.

För fotografer och andra bildskapare kan AI-tekniken ses som ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till att förbättra kvaliteten på deras bilder och spara tid. Men samtidigt måste man vara medveten om att gränserna mellan traditionellt fotografi och AI genererade bilder kan vara flytande.

Artificial Intelligence (AI) förändrar snabbt fotograferingsbranschen, med nya AI-drivna verktyg och processer som utvecklas varje dag. Medan dessa framsteg har många fördelar, finns det också betydande oro kring äktheten och manipulationen av bilder som genereras av AI.


Ai bild vinner fototävling

En av världen främsta gallerister specialiserad på fotografi, Michael Hoppen, Michael Hoppen Gallery i London, har i en post på Instagram mycket intressant kommenterat Boris Eldagsens bild ”Pseudomnesia: The Electrician” som vann ett pris i fototävlingen Sony World Photography Awards:

Du kan se hela inlägget på Instagram – https://www.instagram.com/michaelhoppengallery/

Klippt från inlägget (min översättning):

”Ser det ut som ett fotografi i verkligheten? Ja! Är det acceptabelt att använda photoshop på ett fotografi? Självklart är det det och har varit acceptabelt ända sedan det började användas. Så vad är skillnaden här? Det är ett verktyg. Inte mer eller mindre. Men i rätt händer blir det helt klart mycket kreativt och har lyckats göra en bild som har resonans.

Det som saknas är linsen och fångandet av ett enda ögonblick. Men sedan, precis som ett fotogram (är det inte ett fotografi?) men som byggs upp med hjälp av fotopapper och kemi…. Så är en definition kanske att ett fotografi ”tas” – och AI bild/fotogram ”byggs”?

Michael Hoppen, Michael Hoppen Gallery, London

(Fotogram är en fotografisk bild skapad utan en kamera. Genom att placera ut objekt direkt på ett fotokänsligt papper och låta det exponeras för ljus och sedan framkalla det traditionellt, blir resultatet en silhuettbild som varierar i mörkhet beroende på transparensen i objekten som använts.)


Potential för manipulation

En av de primära orsakerna till oro för AI-genererade bilder är potentialen för manipulation. Med hjälp av AI-algoritmer är det möjligt att skapa bilder som är praktiskt taget omöjliga att skilja från verkligheten, vilket gör det svårt att skilja mellan ett riktigt fotografi och en manipulerad bild. Detta väcker etiska frågor kring äktheten av bilder, särskilt inom områden som journalistik, där fotografier ofta används som bevis.

En annan fråga med AI-genererade bilder är bristen på transparens i deras skapandeprocess. När AI-genererade bilder blir allt vanligare, kan det bli allt svårare att verifiera deras äkthet. Denna brist på transparens kan leda till skapandet av falska bilder som används för att sprida desinformation eller propaganda, vilket potentiellt kan orsaka betydande skada.

Var är gränsen mellan traditionell bildmanipulation och AI-genererade bilder

Användningen av AI suddar också gränsen mellan traditionell bildmanipulation och AI-genererade bilder. Medan fotoredigeringsprogram länge har använts för att manipulera bilder, har AI-algoritmer tagit denna process till nya höjder. Det är nu möjligt att skapa bilder som är så realistiska att de verkar vara autentiska, vilket väcker frågor kring de etiska konsekvenserna av dessa manipulationer.

AI-genererade bilder utmanar också vårt traditionella förståelse av fotografier som dokument av sanning. Fotografier har historiskt sett setts som objektiva dokument av verkligheten, men när AI-genererade bilder blir allt vanligare kan vi behöva omvärdera vår relation till bilder och sanningen de representerar. Om vi inte kan lita på att en bild korrekt representerar verkligheten, hur kan vi förlita oss på fotografier för att dokumentera historien?


Läs mer: