Att söka bidrag för kulturprojekt

Att söka bidrag för kulturprojekt - Konstlistan

Att söka bidrag från kommunen, landstinget, regionen eller staten för kulturprojekt. Har du tänkt dig att söka pengar för kulturprojekt från det offentliga så får du här några tips och funderingar på vägen.

(Varning! Det kan förekomma ironi i texten.)

Kulturpolitik och näringspolitik är numera samma sak, det gäller att tänka på det när man söker bidrag. Förr i tiden var kultur något som var viktigt i sig självt. Det var upplevelsen av kultur som var viktig. Att läsa bra litteratur, gå på konsert, uppleva en teaterföreställning o.s.v. var bra och utvecklande för varje individ. Ordet kultur kommer av latinets cultura (= odling) och förr tänkte man sig mer kultur som andlig odling. Läs mer om kulturbegreppet på Wikipedia som har en bra artikel.

Kultur en ”nyttighet”

Numera måste kultur vara en nyttighet som t.ex. öka tillväxten, bidra till regional utveckling, utveckla kreativa näringar, vara viktigt som friskvård etc. etc…….

Det är därför som våra politiker numera alltid vill att kulturen mäts; hur många på arrangemanget, hur många barn var deltagare etc.

Det finns därför ord att akta sig för när man skriver ansökan som t.ex. ordet kvalitet, som man bör passa sig riktigt noga för. Tänk mer volym och nytta.


Ansökan för bidrag

Först skall du göra en projektbeskrivning som är enkel att läsa och förstå. Gör den inte komplicerad, koncentrera dig på de viktigaste punkterna.

Nu måste du redan här tänka på hur projektet kommer att vara ”nyttigt”. Vilka effekter och vem kan dra nytta av projektet utöver att du får en summa pengar, som t.ex. ökar tillväxten, bidrar till regional utveckling. Du måste få in en del nyckelord i din ansökan.


Nyckelord

Nyckelord, några exempel på trendorden i politiskt styrda organisationer just nu:

tillväxt, tillväxtfaktor, bra för besöksnäringen, upplevelseindustrin, entreprenörskap, entreprenörer, utsatta grupper, lokala projekt, kreativa näringar, regional utveckling, kluster, samverkan, attraktiva kommuner, korsbefruktning, delaktighet, näringslivsutveckla kultursektorn …

Du måste därför göra en del research innan du skriver ansökan. Gå in på kommunens eller regionens hemsida och leta upp dokumenten där de skriver om sina handlingsprogram och mål med sin kulturverksamhet. Det här kan vara rena guldgruvan för din projektansökan. Tänk när du hittar följande i ett handlingsprogram:

Kvalitet och lönsamhet står inte alltid i relation till varandra i kultursektorn och skapandet styrs inte alltid av efterfrågan.

Ur: Västra Götalands regionens ”Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn.

Man kan bli lyrisk för mindre (Varning – jag är ironisk här!). Särskilt det där ”… styrs inte alltid av efterfrågan”. Detta är hämtat från – Västra Götalands regionens ”Handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn.” (2008-11-17)


Skicka in ansökan

Sänd nu inte bara in en bunt papper till kulturkontoret eller vad det nu kan heta. De hamnar i pappersåtervinningen. När du är klar med din projektbeskrivning tar du reda på vilken person du skall kontakta för att boka in ett möte. Du hittar allt på kommunens, landstingets eller regionens hemsida. I en liten eller medelstor kommun är det kulturchefen du skall kontakta. Om det finns någon annan person som är mer lämplig för dig att träffa så kommer kulturchefen att informera dig om det.

Sedan bokar du in en tid och förbereder dig noga inför mötet. Läs på hemsidan innan du går till mötet för det är nu du skall sälja in dina nyckelord. Det finns trender i ord som används i det politiska systemet, just nu är ordet tillväxt riktigt hett. Du måste hitta orden som får tjänstemän och politiker att hugga på betet.


Politikerna – beslutsfattarna som sitter på pengapåsen.

Vi förutsätter nu att du lyckats sälja in ditt projekt. Det är nu ditt ärende möter politikerna. Politikerna sitter och tänker på hur de skall finansiera äldrevården och skolan och så dyker ditt fina kulturprojekt upp.

Politiker avskyr svarta hål i budgeten. Nu sitter politikerna och vrider sig i vånda över sin budget och sparbeting. Det första de tänker är – ännu ett svart hål.

Det är nu dina nyckelord lyfter din ansökan. Numera är kulturpolitik och näringspolitik samma sak, som sagt. Ditt kulturprojekt kommer att öka tillväxten, kommer att utveckla och skapa mervärde för besöksnäringen, stimulera ett ökat entreprenörskap och småföretagande, skapa arbetstillfällen på orten för unga och bidra till en positiv utveckling av de kreativa näringarna och bidra till en positiv regional utveckling

Vilken politiker kan säga nej till detta. Mer skattepengar genom tillväxt. Ditt kulturprojekt löser ju alla problem.

Lycka till!


Extra tips!

Tänk på att kommunförbund/kommunalförbund och regionala förbund ofta har pengar till kulturprojekt. Dessa förbund sitter och knåpar med tillväxtprogrammen. Kultur brukar vara ett område som man ser skall öka tillväxten och den regionala utvecklingen. Det kan vara skrivningar som – ”För genomförande av projekt som ligger i linje med tillväxtprogrammets prioriterade insatsområden finns det möjlighet att söka finansiellt stöd.”

När det gäller kommunförbund och regionala förbund finns ofta krav för att få pengar att projektet berör flera kommuner inom det område som förbundet arbetar, så nätverka och var kreativ i upplägget av projektet.

Extra tips 2!

Använd AI för att göra dina ansökningar – se länkar nedan.


Läs mer: