Fotografi

Fotografi är konsten och vetenskapen att skapa bilder genom att fånga ljus på ljuskänsligt material, vanligtvis film eller digitala sensorer. Det omfattar komposition, ljusförhållanden, fokus och andra tekniska aspekter för att fånga och manipulera bilder. Fotografi används i en rad olika sammanhang, inklusive konst, dokumentation, journalistik, reklam och personliga minnen. Det har utvecklats genom historien från analoga till digitala tekniker, och det fortsätter att utvecklas med framsteg inom teknologi och bildbehandling.

Hjälpmedelscentralen

Vanliga hjälpmedel som overhead projektor, pantograf, rutnät, fotografi och Camera Lucida. Hjälpmedelscentralen – Att använda förlagor och tekniska hjälpmedel är inget nytt. Det har använts [läs mer …]