Outsider Art – Särlingar, Savanter, Art Brut, Postfuturism

Outsider Art, konstnärer och särlingar, savanter - Konstlistan

Bild: Uthuggen skulptur av Abbé Fouré, Rotheneuf, St. Malo, Bretagne, Frankrike. Foto: konstlistan.se

Outsider Art, konstnärer och särlingar, savanter, Art Brut, Postfuturism, Henry Darger, Nek Chand och annan konst.

Outsider art, även känd som ”art brut”, är en konstnärlig rörelse som framhäver verk skapade av personer utan formell konstutbildning eller koppling till konstvärlden. Dessa konstnärer, ofta kallade ”särlingar” eller ”outsiders”, skapar sina verk utanför etablerade konstnärliga normer och konventioner.

Det som kännetecknar outsider art är dess autentiska och ofta råa uttryck, där konstnärerna ofta använder enkla material och tekniker för att förmedla sina känslor, tankar och upplevelser. Verken kan vara intensivt personliga och ibland gränsöverskridande, vilket ger betraktaren en inblick i konstnärens unika inre värld och perspektiv.

Särlingar i konsten utmanar ofta traditionella uppfattningar om konst och skapande genom att erbjuda alternativa och ibland radikala sätt att tänka på och uppleva konst. Deras verk kan vara fyllda med djup känsla, lekfullhet eller till och med kaos, och de bryter ofta mot konventionella normer för komposition, färg och form.

Outsider art har fått ökad uppmärksamhet och erkännande under de senaste åren, både i konstvärlden och bland allmänheten, och många särlingskonstnärer har blivit internationellt kända för sina unika och banbrytande verk. Deras konstnärliga uttryck ger en påminnelse om den mänskliga förmågan till kreativitet och självuttryck, oavsett bakgrund eller erfarenhet.


Ferdinand Cheval, 1836 – 1924, den franske brevbäraren som byggde ett palats av stenar – Palais Ideale – som tog 33 år att bygga.

Nek Chand 1924 – 2015 var en indisk konstnär berömd för The Rock Garden of Chandigarh som är en otrolig skulpturträdgård på 160 000 kvm i staden Chandigarh, Indien.

Adolf  Wölfli, 1864-1930
Adolf Wölfli var en schweizisk konstnär som vårdades större delen av sitt liv på sjukhus för schizofreni. Han utvecklade ett mycket märkligt bildspråk.

Henry Darger föddes i Chicago 1892, modern dör i barnsäng när han är fyra år gammal och sedan förlorar han även sin far i tonåren. Han tillbringar en stor del av sitt liv på institutioner. Under sitt vuxna liv försörjer han sig som portvakt och diskare men lever isolerad utan sociala kontakter.
Han visar aldrig sitt livsverk för någon utomstående. Hela hans livsverk ett 15143 sidor stor manuskript räddas åt eftervärlden av hans hyresvärd, en konstintresserad formgivare och fotograf.

Börja att läsa om Henry Darger på Wikipedia.

Savanter

Savant – syndromet (av fr. savant eg. lärd person), sällsynt kombination av förståndshandikapp, neurologiska rubbningar (förlamningar, blindhet) och samtidigt en enorm minneskapacitet. Somliga personer med detta syndrom har t.ex. otroligt lätt att minnas sifferserier, tågtidtabeller eller fotbollslag. Andra minns och kan återge t.ex. musikaliska eller arkitektoniska detaljer och sammansatta mekaniska konstruktioner.
Källa: Nationalencyklopedin
Filmen Rain Man med Tom Cruise och Dustin Hoffman i huvudrollerna handlar om detta fenomen.

Postfuturistiska Sällskapet är en ideell kulturförening grundad 1999 med syfte att främja gränsöverskridande konst – i detta fall folklig samtidskonst.
Föreningen producerade 1999 vandringsutställningen ”Björktavlan i våra hjärtan” – ”The Backlund & Håkansson Collection” som fram till 2004 har visats på 16 konsthallar och museer i Sverige, Norge och Finland.


Art Brut (av franskans rå konst)

Konstvetenskaplig beteckning för bilder som har skapats spontant av människor utanför etablerade kulturella normer. Art brut är en ”konst” av särlingar, mentalsjuka, fångar och människor i civilisationens utkanter, vilka ofta har framställt sina bilder i stor ensamhet och isolering. Termen lanserades av den franske konstnären Jean Dubuffet, som 1945 började samla på art brut och 1972 skänkte sin samling om ca 5 000 nummer till staden Lausanne, där den sedan 1976 finns i Château de Beaulieu.
Källa: Nationalencyklopedin

Klicka på ”Art Brut”, ”Oeuvres” och välj sedan  konstnär. Du kan sedan se flera verk av varje konstnär genom att klicka på pilarna i överkant. (Något snårig hemsida!)


Särlingar i konsten

Under 20 år högg Abbé Fouré, eremiten från Rotheneuf, skulpturer i klipporna intill havet nära St. Malo i Bretagne, Frankrike.
Abbé Fouré levde mellan 1839 och 1910 och tillbringade varje dag under 25 år med att göra skulpturer i klipporna. Fouré var handikappad efter en stroke och hade förlorat både hörsel och tal, därför kallad eremiten.
Skulpturerna föreställer mytologiska djur, pirater, fiskare och smugglare. Han hämtade sin inspiration från sin egen familj, som hade varit smugglare och pirater under 1500-1600 talet. (Se bilden högst upp på sidan.)

Farao i Seby j.a.g.s. Museum
Johan August Gustafsson föddes 1852 avled 1932. Han var jordbrukare, sjöman, fiskare, bygdesnidare och träbildhuggare.

Axel Petersson,1868–1925, Döderhultarn, var skulptör och verksam i Oskarshamn. Döderhultarn var självlärd. Han deltog i en utställning i Stockholm 1909 och fick då sitt genombrott som konstnär.

Mus-Olle

Mer outsider art:


Läs mer: