Konsthistoria tidslinje, länklista

Konsthistoria Tidslinje - Konstlistan

Konsthistoria genom länkar till allt från grottmålningar, romersk konst, medeltid, renässans, barock, romantik, realism, impressionism till samtidskonst.

Konsthistoria tidslinje –  sträcker sig över tusentals år och omfattar en mångfald av kulturella rörelser, stilar och konstnärliga uttryck. Från de antika civilisationernas konstnärliga arv till de moderna och samtida rörelsernas experimentella utforskningar, erbjuder konsthistorien en fascinerande resa genom mänsklighetens kreativa uttryck.

Konsthistoria tidslinje, bildlänkar, konsthistoria

11historia-venus
Venus från Willendorf
ca 20000 -25000 f.kr
Grottmålningar – ca 30 000 f.Kr – ca 15 000 f.Kr

11historia-lascaux
Grottmålning från Lascaux, ca 15 000 f.kr.
Bronsålder – ca 1800 f.Kr. – 500 f.Kr.

Egyptien – ca 2000 f.Kr – ca år 0

Grekland – ca 1000 f.Kr. – ca år 0

Romerska riket – ca 200 f.Kr – ca 500 e.Kr.

Bysantinsk guldålder – ca 300 e.Kr – ca 800 e.Kr

11historia-bayeux
Bayeux tapeten
ca 1070 e.kr.
Medeltid – Romansk konst – Gotik – ca 500 – ca 1400

11historia-michelangelo
David, skulptur
Michelangelo, ca 1504 e.kr
11historia-botticelli
Venus födelse
Sandro Botticelli
ca 1485
Renässans – ca 1450 – ca 1550

11historia-durer
Självporträtt
Albrecht Dürer, ca 1498
Manierism – ca 1520 – ca 1620

Barock – ca 1550 – ca 1650

Holland

11historia-rembrandt
Självporträtt
Rembrandt
ca 1661
Rokoko – ca 1740 – ca 1790

11historia-tiepolo
Giovanni Battista Tiepolo
ca 1751
Nyklassicism – ca 1770 – ca 1840

11historia-friedrich
Caspar David Friedrich
ca 1818
Romantik – ca 1790 – ca 1850

Realism – ca 1855 – ca 1880

11historia-monet
Impression soleil levant
Claude Monet
ca 1872
Impressionism – ca 1870 – ca 1900

Postimpressionism – ca 1880 – ca 1910

11historia-vangogh
Solrosor
Vincent Van Gogh
ca 1888
Pointilism – ca 1880 – ca 1890

11historia-klimt
Kyssen
Gustave Klimt, ca 1907
Symbolism, Jugend – ca 1880 – ca 1910

Fauvism – ca 1905 – ca 1910

Expressionism – ca 1905 – ca 1920

Kubism – ca 1907 – ca 1920

11historia-duchamp
Fontän
Marcel Duchamp, ca 1917
Dadaism, Ready Mades – ca 1914 – ca 1920

Futurism – ca 1909 – ca 1920

Suprematism – ca 1910 – ca 1925

Neoplasticism

Bauhaus – ca 1919 – ca 1932

Surrealism – ca 1920 – ca 1930

11historia-burri
Sacco e rosso
Alberto Burri, 1954
Tate Modern
Informell konst, L’art Informel, Tachism – 1940-talet

Arte povera

Action Painting, Abstrakt expressionism – 1950-talet

Minimalism – 1960-talet

Popkonst – 1970-talet

Postmodernism – 1980-talet

Samtidskonst – 1990-talet

YBA:s, Young Brittish Artist

Några museer som visar sina samlingar på nätet. – Nutid

Bra resurer på nätet

Panoramabilder


Läs mer och övrigt: