Konst på nätet

De bästa sidorna med konst, bra web-gallerier och bilder på nätet. Lite om upphovsrätt, Droit de suite och upphovsrättslagen. Konstlistan

Foto: konstlistan.se

De bästa sidorna med konst, bra web-gallerier och bilder på nätet. Lite om upphovsrätt, Droit de suite och upphovsrättslagen.

Art Uk

Art UK i Storbritannien är en välgörenhetsorganisation som samarbetar med 3.000 offentliga samlingar, institutioner, BBC och andra organisationer för att digitalisera och visa upp konsten i Storbritannien.

Art UK har redan över 200.000 oljemålningar digitaliserade och är på gång med att digitalisera akvareller, teckningar etc. Dessa konstverk finns i museer, universitet, stadshus, sjukhus och andra civila byggnader över hela Storbritannien och merparten av denna konst är inte tillgänglig för allmänheten. Ett fantastiskt projekt och en bra söksida!

Tate Gallery Collection

En av de bästa sidorna med bilder.

Centre Pompidou on line

Bra sida med söktjänst och omfattande bildmaterial.

Samlingssida franska museer

Bra samlingssida med bilder i ämnesområden.

The State Hermitage Museum

Bra sida med många bilder.

Louvre

Atlas, Louvrens söktjänst för bilder.

British Museum

Mycket bra sida!

World Images Kiosk

The California State University IMAGE Project, sida med 50 000 bilder.

Mer bilder:

The New York Public Library har en stor bildsamling inom olika ämnesområden på nätet.

Bra sidor med online resurser inom olika ämnesområden.

Upphovsrätt

De verk som en konstnär, illustratör, konsthantverkare eller formgivare (upphovsmannen) skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk kallad upphovsrättslagen.
Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år upphovsmannen dog. Det innebär att upphovsmannens arvingar förfogar över skyddet, i egenskap av rättsinnehavare, efter upphovsmannens död.

Efter att skyddstiden har löpt ut kan konstverket ha ett visst skydd i form av klassikerskyddet.

Droit de suite, (DDS), är en rätt för upphovsmannen, eller dennes arvingar. Dessa ska få ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och vissa brukskonstverk. Det gäller även utländska konstnärer eller deras efterlevande med vissa nationaliteter. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Ersättningen är fem procent av försäljningspriset, exklusive moms.

Ersättningen gäller endast vid vidareförsäljning, det innebär att första försäljningen inte omfattas av rätten. Inte heller omfattas försäljning direkt från konstnären eller dennes dödsbo. Droit de suite regleras i upphovsrättslagen och ordningen infördes 1996.
Läs mer om upphovsrätt på BUS hemsida.

Mer om bilder och bildrättigheter.
När du tar bilder av byggnader och konst/skulpturer på offentlig plats gäller särskilda regler som varierar för varje land.
Du kan läsa mer på Wikimedia Commons om vad som gäller för varje land.


Läs mer: