9 gratis verktyg för att skapa grafik och bilder

9 gratis verktyg för att skapa grafik och bilder - Konstlistan

Bild: Hur en AI-genererad bild ser ut om man beställer – en expressivt målad bild av den svenska västkusten. Resultat – ja, det finns nog en del förbättringar att göra.

Användarvänliga och gratis verktyg för att skapa professionell grafik utan kostnad.

AI-genererade bilder och grafik är ett relativt nytt fenomen, men det har redan visat sig vara en kraftfull teknologi som kan ha en rad fördelar och nackdelar.

AI-genererade bilder och grafik kan vara ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att skapa designmaterial, men det finns fortfarande svagheter i teknologin som måste tas i beaktning.

Styrkor med AI-genererade bilder och grafik

 1. Effektivitet: AI-baserade verktyg för bild- och grafikgenerering kan producera högkvalitativa resultat på kort tid, vilket kan spara tid och resurser för företag och individer.
 2. Kreativ frihet: Med hjälp av AI-genererade bilder och grafik kan användare skapa nya, unika designelement som kanske inte hade varit möjliga att skapa manuellt.
 3. Lägre kostnader: Eftersom AI-verktyg kan producera bild- och grafikmaterial snabbare än människor, kan företag och individer minska kostnaderna för att anställa designers eller andra kreativa yrken.

Svagheter med AI-genererade bilder och grafik

 1. Brist på kreativitet: AI-baserade verktyg kan fortfarande ha svårt att skapa bilder och grafik som är lika kreativa och unika som vad en mänsklig designer kan göra.
 2. Risk för upphovsrättsproblem: Eftersom AI-genererade bilder och grafik kan vara baserade på existerande material, kan det vara svårt att avgöra vem som äger upphovsrätten till de genererade resultaten.
 3. Kvalitetskontroll: Eftersom AI-verktyg kan generera stora mängder material snabbt, kan det vara svårt att bedöma kvaliteten på allt material som genereras.

OpenAI DALL-E 2 – revolutionerande bildgenereringsteknik

DALL-E 2 är den senaste uppgraderingen av OpenAI:s revolutionerande AI-modell för bildgenerering. Denna uppdaterade version av DALL-E, som ursprungligen lanserades i januari 2021, använder sig av transformerbaserade neuronnät för att skapa högkvalitativa och realistiska bilder från naturliga språkliga beskrivningar. DALL-E 2 kan ännu bara generera bilder med en upplösning på upp till 1024×1024 pixlar.

Här är några fler gratis verktyg som du kan använda för att skapa grafik och designmaterial:

 1. Deep Dream Generator: Ett gratis verktyg som använder AI för att skapa konstverk från befintliga bilder.
 2. ArtBreeder: Ett verktyg för bildgenerering som använder AI-teknik för att kombinera olika bilder och skapa nya, unika resultat.
 3. Canva: Ett populärt och användarvänligt verktyg för att skapa grafik, designmaterial och sociala medier-inlägg.
 4. Piktochart: Ett verktyg för att skapa infografik, rapporter och presentationer med hjälp av färdiga mallar och anpassningsbara designelement.
 5. Venngage: Ett verktyg för att skapa infografik, rapporter och presentationer med hjälp av färdiga mallar och enkla anpassningsalternativ.
 6. Easel.ly: Ett verktyg för att skapa infografik med hjälp av färdiga mallar och enkla anpassningsalternativ.
 7. Infogram: Ett verktyg för att skapa infografik, diagram och kartor med hjälp av färdiga mallar och enkla anpassningsalternativ.
 8. Snappa: Ett verktyg för att skapa grafik och designmaterial med hjälp av färdiga mallar och anpassningsbara designelement.
 9. BeFunky: Ett verktyg för att skapa grafik och designmaterial med hjälp av färdiga mallar och anpassningsbara designelement.

Sammanfattningsvis finns det många gratis verktyg som är tillgängliga för att skapa grafik och designmaterial. De flesta av dessa verktyg har enkla gränssnitt och färdiga mallar som gör det möjligt för användare att skapa professionella resultat utan att behöva ha någon tidigare designkunskap.


Läs mer: