Gallerier – Europa

Gallerier - Europa - Konstlistan

Gallerier – Europa

Europa är hem för en mångfald av privata gallerier som representerar en rikedom av konstnärliga uttryck och traditioner. Från de historiska konstmetropolerna som Paris och Rom till de blomstrande konstscenerna i Berlin och Barcelona, erbjuder Europa en mångfald av gallerier som lockar konstälskare från när och fjärran.

Privata gallerier i Europa spänner över olika genrer och stilar, från samtida konst till klassisk målning, skulptur och mycket mer. Många av dessa gallerier är kända för att representera både etablerade konstnärer och uppkommande talanger, vilket ger en dynamisk och varierad konstscen.

Genom att erbjuda utställningar av hög kvalitet, konstnärssamtal och andra kulturella evenemang, spelar privata gallerier en avgörande roll i att främja konstnärlig mångfald och stimulera dialog och utbyte inom den europeiska konstscenen. De är viktiga nav för konstlivet i Europa och bidrar till att göra kontinenten till en dynamisk och inspirerande destination för konstälskare över hela världen.


Ett galleri har i konstvärlden olika betydelser.  I Sverige använder man inte längre ordet i betydelsen – samlingar av konst – vilket förr var vanligt som till exempel Fürstenbergska galleriet i Konstmuseet i Göteborg.
I engelsktalande länder använder man fortfarande begreppet ”gallery” även för konstsamlingar och för det som vi brukar kalla konsthall.
Numera används oftast ordet galleri för ”lokal för visande av konst”, vilket kan vara ett kommersiellt, ideellt eller kollektivt drivet galleri.

I engelska använder man ordet gallery eller exhibition. En mer fast utställning kallas ”permanent exhibition”. Ibland används även ordet show, vilket då är en mer tillfällig utställning som t.ex. ”one man show” eller ”solo show” om en konstnär ställer ut. Lokalen kan då också kallas för showroom.
( galleri = sv., gallery = eng., galerie = fr., galeria = sp, it. )


Belgien

Frankrike

Grekland

Holland

Italien

Irland

Schweiz

Spanien

Turkiet

Tyskland

Österike


Läs mer: