Kulturutbyte och internationella organisationer

Kulturutbyte och internationella organisationer - Konstlistan

Bild: documenta 12, 2007 Kassel. Foto: konstlistan.se

Konstnärsrollen i andra länder och länkar till konstnärsorganisationer i Europa. Stöd och bidrag till konstnärer för internationella utställningar och utbytesprogram.

Konstnärsrollen i andra länder:

De flesta länderna i EU har någon form av stöd till konstnärer. Förutom stöd i form av stipendier finns skattelättnader för konstnärligt arbete.

I Tyskland betalar man lägre egenavgifter(sociala kostnader) men har inte heller samma skydd i socialförsäkringssystemet.

I Frankrike är man befriad från delar av den kommunala inkomstbeskattningen.

Irland har ett system med skattebefrielse för inkomster av konstnärligt arbete som omfattas av ca 1500 konstnärer.

Norge har ett stort antal konstnärer som omfattas av en statlig konstnärslön

Holland har ett generellt konstnärsstöd.

Du kan läsa en artikel på Wikipedia om det svenska stödet till konstnärer som avskaffades 2010.

Länkar till organisationer i andra länder:

Du kan söka efter fler länder på KRO:s hemsida.

Övrigt konst och kultur Europa.

Kulturutbyte – IASPIS

Iaspis är ett svenskt utbytesprogram med uppgift att skapa dialog mellan bild- och formkonstnärer i Sverige och internationell samtidskonst. Iaspis verksamhet omfattar ett internationellt ateljéprogram i Sverige, stöd för utställningar och arbetsvistelser i utlandet för konstnärer som är verksamma i Sverige, samt en publik verksamhet med föreläsningar, utställningar och publikationer. Iaspis är Bildkonstnärsfondens internationella program därmed en del av Konstnärsnämnden.


Läs mer: