Bilder av hällristningar

Bilder av hällristningar från Vitlycke, Aspeberget (Tanum) och Massleberg (Strömstad) - Konstlistan

Bild: Litsleby hällristningshäll, Tanum. Foto: konstlistan.se

Bilder av hällristningar från Vitlycke, Aspeberget (Tanum) och Massleberg (Strömstad).

Bohuslän, beläget på västkusten av Sverige, är känt för sina rika arkeologiska fynd, inklusive en imponerande samling hällristningar. Dessa hällristningar är ett fascinerande inslag i regionens historia och erbjuder en inblick i människors liv och kultur under forntiden.

Hällristningarna i Bohuslän återfinns främst längs kusten och på öar i närheten. De dateras till brons- och järnåldern och anses vara mellan 2 000 och 4 000 år gamla. Motiven varierar, men vanliga inslag inkluderar skepp, djur, människor, och geometriska mönster.

Det mest berömda området för hällristningar i Bohuslän är Tanums hällristningsområde, som inkluderar över 600 hällristningar spridda över mer än 40 platser. Dessa hällristningar är en del av UNESCO:s världsarvslista och är ett av de mest imponerande samlingarna av forntida konst i norra Europa.

Hällristningarna i Bohuslän är inte bara konstnärliga mästerverk utan även viktiga kulturella och historiska källor. De ger oss en inblick i forntida människors världsbild, deras relation till naturen och deras ritualer och ceremonier. Dessa fascinerande inskriptioner är en påminnelse om människans kreativitet och konstnärliga uttryckskraft genom tiderna.


Hällristningsområdet Tanum är med på UNESCO:s världsarvslista.

Världsarvskommitténs motivering var följande:

  • Hällristningsområdet i Tanum utgör ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet.
  • Mångfalden av motiv i Tanumsområdet erbjuder ett exceptionellt bevis på många aspekter på livet i bronsålderns Europa.
  • Kontinuiteten i bosättningen och den överensstämmande markanvändningen i Tanum, som är illustrerad genom hällristningarna, de arkeologiska lämningarna och det moderna landskapet i Tanumsområdet gör allt till ett remarkabelt exempel på en kontinuitet över åtta årtusenden av människans historia.

Vapen, spjut, yxor, pilbågar, sköldar och jaktvapen.

Hällristningsområdet i Tanums kommun skrevs in på UNESCO:s världsarvslista år 1994. Det innebär att Sverige åtagit sig att för all framtid vårda och bevara hällristningarna. Platsen på Världsarvslistan innebär ett ökat intresse och fler besök till hällarna.

En ny museibyggnad invigdes den 4 april 1998 vid Vitlycke och som fungerar som informationscentrum för hällristningarna. Vitlycke museum är uppbyggt vid den största av hällarna, Vitlyckehällen.

Bronsåldern börjar när människan övergår från att göra verktyg av sten (stenåldern) till att göra föremål och verktyg av brons. Bronsåldern upphör när människan övergår till att göra verktyg av järn (järnåldern).

Bronsåldern i Norden delas vanligen in i sex perioder (Montelius periodindelning):

  • Period I 1800-1500 f.Kr.
  • Period II 1500-1300 f.Kr.
  • Period III 1300-1100 f.Kr.
  • Period IV 1100-900 f.Kr.
  • Period V 900-600 f.Kr.
  • Period VI 600-500 f.Kr.

Bilder av hällristningar:

Vitlycke hällristningshäll

Hällen är ca 22 m lång och en av de mest besökta. Hällen har mer än 170 skålgropar och ca. 300 figurer inhuggna. En av de mer berömda är Brudparet.

Vitlycke hällristningshäll - Konstlistan

 

Fossum hällristningshäll

Hällen har en placering som är typisk för Bohusläns bronsåldersristningar. Hällen har ca 130 figurer i en mycket medvetet gjord komposition. Troligen är hela ristningen gjord av en och samma person och den konstnärliga kvaliteten är mycket hög. Här finns flera säregna ristningar med bilder av bl.a hjortar, jaktscener, hundar och en mycket vacker kvinnobild.

Fossum hällristningshäll - Konstlistan

 

Masslebergs hällristningshäll, Strömstad

Massleberg hällristningshäll- Konstlistan

Läs mer:

Mer bilder: