Färglära – Goethes färglära – färgteori

Färglära - Goethes färglära - färgteori - Konstlistan

Om Goethes färglära, färgteori, valör, gråskala, kulör, mättnad, elementarfärger, nyans, primärfärger och sekundärfärger.

Färglära – färgteori

Färgläror är ett sätt att få ett system för att hantera och beskriva färger.
Goethe  var den förste som systematiskt studerade hur färgerna verkade när man såg dem. Goethes ”Färglära” (1810) var länge dominerande i hur man uppfattade färg.

Newton hade tidigare utarbetat ett system som byggde på fysiska färgsystem, alltså inte upplevelsen av färg.
Fler som ägnade sig åt färgsystematik var Johannes Itten vars färglära fortfarande används. Johannes Ittens färglära bygger helt på estetiska principer. Ittens stora verk ”Kunst der Farbe” kom ut 1961.

En annan färgsystematiker var Josef Albers som började med att undervisa på Bauhaus på 1920-talet. Han flydde till USA 1933 och började sedan undervisa på Black Mountain College. Albers gav 1963 ut sin färglära ”Om färgers inverkan på varandra”.

Svensken Tryggve Johanson utarbetade ett system, NCS – det naturliga färgsystemet, som helt bygger på subjektiva iakttagelser om hur färger förhåller sig till varandra, eftersom som färg bara kan upplevas subjektivt.


Hur många färger kan vi uppfatta

Människan lär kunna uppfatta 10 miljoner olika färger. Vi kan däremot inte identifiera bestämda färger mer än upp till ca 40 000 olika färger.
Om du vill läsa om ögat och seende så finns det en bra artikel på svenska Wikipedia.

pigment_colour


Ordförklaringar

Den som försöker sätta sig in i färgteorier brukar ofta förvirras av att man använder olika ord för samma sak. Här följer en liten lathund:
Valör = graden av ljushet/mörkhet hos en färg, vithalt/svarthalt
(Skiftning, Schattering, Ljusstyrka, ibland också nyans)

Gråskala = de neutrala färgerna ordnade från svart till vitt
(Okulörta färger, Neutrala färger, Grå färger)

Kulör = färgtonhalt, färgton = gul, röd, blå, gulgrön, rödblå etc

Mättnad = en färgs klarhet eller dämpning
(Intensitet, Färgstyrka)

Elementarfärg = en färg som bara har en elementaregenskap som gult, rött, blått, grönt och inte något gemensamt med de andra. Svart och vitt är de okulörta elementarfärgerna.
Ibland används ordet grundfärg för elementarfärg.

Lokalfärg = den faktiska färgen på ett föremål opåverkat av ljusets färg eller skuggor.

Nyans = skiftning av en färg gällande färgton, ljushet eller mättnad.

Primärfärger = färg som inte kan blandas av andra färger – blått, rött och gult.

Sekundärfärger = färger som blandas av två primärfärger – rött + gult = orange

Färg =Färg används för att beteckna både färgämnet (pigmentet) och upplevelsen av färg. Det är alltså två helt olika begrepp. Upplevelsen av färg, färgintrycket, är något abstrakt och subjektivt för varje individ.

Föremålsfärger =När ljus träffar ett föremål reflekteras eller återkastas en del av ljuset. En del absorberas eller tas upp av föremålet. Ett genomskinligt material släpper igenom ljuset. Ett blått föremål tar alltså upp allt ljus utom det blå som det återkastar. Ett svart föremål absorberar ljus av alla färger och ett vitt föremål återkastar ljuset i oförändrat.

Färgharmoni = Med färgharmoni menas en samverkan mellan två eller flera färger som uppfattas harmoniskt av en person. Det är alltså en mycket subjektiv uppfattning.

Färgblandning, optisk = Att blanda färg kan ske genom optisk blandning av färger. En optisk blandning av färger är när man lägger punkter av rena färger bredvid varandra och som blandas på ögats näthinna. En vanlig tryckt bild är exempel på detta. Inom konsten använde neoimpressionisterna denna teknik.  Georges Seurat, 1888 (neoimpressionist)

Färgblandning subtraktiv = När färgämnen eller pigment blandas direkt till en färg kallas detta subtraktiv färgblandning. I detta fall absorberar varje färg sin del av ljuset och blandningen kommer till genom subtraktion av ljuset. När du blandar målarfärg så är det detta du gör.

Färgsinne = förmågan att uppfatta och särskilja färger

Färgsymbolik = färger får symbolisera olika egenskaper, tillstånd, årstider mm

Färgstoff = färgpigment

Monokrom = enfärgad


Färgen som synintryck.

En normalt färgskeende person uppfattar ungefär 10 000 färger. Personer som arbetar yrkesmässigt med färger som t.ex. designer, konstnärer, inredningsarkitekter kan uppfatta dubbelt eller till och med tredubbelt eller fler färger.

Färg
Färgstudium kan delas in i tre olika områden, fysikaliskt, fysiologiskt och psykologiskt.
Färg fysikaliskt beskriver ljuset och färgers optiska egenskaper, det fysiologiska området beskriver nervsystemet och impulser och det psykologiska området visar hur färgförnimmelser påverkar oss.
Det finns alltså en teoretisk färglära som mer är vetenskap och undersökning och något som kan kallas en praktisk färglära som bygger på hur vi iakttar färger. Den praktiska färgläran handlar om att hantera färger och att kombinera färger.

Ljus eller föremålets färg

Ljuset spelar alltid stor roll när man studerar färg. Ljusfärger kan man kalla de färger som uppstår när vitt solljus sönderdelas genom en glasprisma eller i naturen som en regnbåge när ljuset sönderdelas i vattendroppar. Regnbågen motsvarar det som kallas spektralfärger, färgerna rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett.

Föremålsfärger eller lokalfärger innehåller också svart och vitt.

Färg kan vara olika saker:

  • Färg = färgämne, pigment, målarfärg
  • Färg = ljusstrålning, spektra
  • Färg = en subjektiv upplevelse, färgintryck

Färgharmoni

När man pratar om färgharmoni menar man oftast en skön samverkan mellan olika färger. Alltså en helt individuell upplevelse. Harmoni handlar om jämvikt och symmetri. Disharmoni är motsatsen.
Johannes Itten ägnade mycket tid till att vetenskapligt försöka hitta en lagbunden objektiv färgharmoni. I sin färglära beskriver han sju färgkontraster som finns för att uppnå harmoni.

1: Färgens färgstyrka, egen kontrast
2. Färgens ljushetskontrast
3. Kalla – varma färger
4. Komplementfärger
5. Simultankontrast (ögats strävan efter komplementfärgen)
6. Intensitetskontrast
7. Kvantitetskontrast


Nyare teorier – Stimulera hjärnan

Det finns senare teorier kring färgernas harmoni men gemensamt för alla teorier är att harmoni uppnås genom att hjärnan stimuleras av balans i motsatser.

Det innebär att om man vill uppnå harmoni, det som av de flesta uppfattas som vackert, måste man försöka tillfredsställa hjärnan genom att ge den det som den letar (längtar) efter.

  • Hjärnan letar efter komplementfärgen, med samma ljushet och mättnad.
  • Hjärnan letar efter motsatta valören (ljushet) till varje färg.
  • Hjärnan letar efter motsatta intensiteter (mättnad) till varje färg.

Om färg: handbok och färglära av Betty Edwards.


Boktips, böcker om färg:

En riktigt bra bok om färg!
Varför passar vissa färger ihop med varandra? Hur är olika färger besläktade? Varför är det så svårt att naturtroget återge färger då man målar? Hur går man till väga då man blandar färgpigment? Allt detta behandlar Betty Edwards i Om färg, en fascinerande guide till hur man hanterar färg vid målning, men också en spännande genomgång av vårt förhållande till färger.

En klassiker som handlar om färg och som finns i nytryck:


Läs mer: