Samtidskonst

Samtidskonst är konst som skapas i nutid och reflekterar aktuella samhällsfrågor, idéer och teknologier. Den är ofta experimentell och inkluderar en bred variation av medier och tekniker, såsom installationer, digital konst, performance, video och interaktiva verk.