Konstriktningar

Konstriktningar är olika stilar och rörelser inom konst som utvecklas över tid, ofta som svar på kulturella, sociala och teknologiska förändringar. Varje konstriktning har sina egna karakteristiska tekniker, ämnen och estetiska principer. Några välkända konstriktningar inkluderar renässansen, som betonade realism och proportion; barocken, känd för dramatik och rörelse; impressionismen, med fokus på ljus och färg; modernismen, som experimenterade med form och perspektiv; och samtidskonsten, som ofta utmanar traditionella gränser och medier. Att förstå olika konstriktningar hjälper oss att sätta konstverk i deras historiska och kulturella sammanhang, vilket berikar vår uppskattning och tolkning av konst.

Symbolism

Salomé, Gustave Moreau 1876 Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Färg, form och motiv fick i symbolismen allmänna symboliska [läs mer …]

Surrealism

Surrealism var en konstriktning som eftersträvade ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”. Surrealismen [läs mer …]

Suprematism

Suprematism, Svart fyrkant på vit bakgrund, Kazimir Malevitj Suprematism, av latin. supremus = högst, ytterst, är en konstriktning inom ryskt abstrakt måleri lanserad av Kazimir [läs mer …]

Realismen

Den sjuka flickan, Christian Krohg 1881 Realismen är en konstriktning som uppstod i Frankrike vid mitten av 1800-talet och med den främste företrädaren Gustave Courbet. [läs mer …]

Postmodernismen

Postmodernism är ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som en reaktion på [läs mer …]

Nyrealism

Nyrealism är en konstriktning som uppkom i mitten av 1950-talet och som naturalistiskt avbildar massproducerade vardagsföremål eller ställer ut det verkliga föremålet, alternativt fäster det [läs mer …]

Nyklassicism

Mars och Venus, Johan Tobias Sergel Nyklassicism var den mest betydelsefulla stilen inom konsten under perioden 1750 till 1820. Nyklassicismen kallas också neoklassicism eller nyantik [läs mer …]

Neoplasticism

En Mondrian parafras. Neoplasticism är en abstrakt och plangeometrisk konstriktning som främst företräddes av Piet Mondrian, som också var skapare av termen. Mondrian förespråkade användningen [läs mer …]

Neoimpressionism

Detalj från – En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte, 1884, Georges-Pierre Seurat, 1859 – 1891. Neoimpressionism är en konstriktning som utvecklades av Georges Seurat [läs mer …]