anakronism

En tidsmässigt felaktig historisk detalj eller förlagd till felaktig tid.