brytningsfärg

Färg som används för att bryta (ändra färgen) på en målarfärg.