Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är den ekonomiska arena där arbetskraft erbjuds och efterfrågas. Den omfattar alla anställda och arbetssökande samt arbetsgivare som söker arbetskraft. Arbetsmarknaden påverkas av faktorer som utbildningsnivå, teknologisk utveckling, ekonomiska trender och politiska beslut.