Konsthallar

Konsthallar är offentliga utställningslokaler som vanligtvis drivs av statliga eller kommunala institutioner, ideella organisationer eller stiftelser. Deras huvudsakliga syfte är att visa konstverk för allmänheten och främja konstnärligt utbyte och kulturellt engagemang. Konsthallar kan vara inriktade på samtidskonst eller historiska konstverk och kan erbjuda en mängd olika utställningar, program och evenemang för att locka besökare och främja konstnärligt skapande och diskussion.

Konsthallar

Dunkers Kulturhus, Helsingborg. Foto: konstlistan.se Konsthallar är lokaler för konstutställningar. En konsthall har inte en egen samling till skillnad från ett konstmuseum. Offentliga konsthallar har [läs mer …]