eklekticism

Stilblandning. Konstriktningar som osjälvständigt sammanför element från skilda håll.