fri konst

Konstnärlig verksamhet utan praktiskt syfte. Motsats till nyttokonst eller tillämpad konst.