minimalism

Konstriktning som växte fram i USA under 1960-talet med inriktningen att i konstverket ta bort allt uttryck för konstnärens egen person. Konstverken bygger på enkla former ofta i seriella system eller upprepade efter någon matematisk princip.