monogram

Begynnelsebokstäverna i en persons för och efternamn med en grafisk utformning.