monotypi

Bild som skapas genom ett avtryck direkt från ett skapat underlag.