naivism

Att efterlikna naturbarnets bildskapande. Är också en konstriktning som medvetet använder barnkonst, folkkonst eller mentalsjukas konst som källa i sitt bildskapande.