plagiat

Medveten kopia (stöld) av någon annan konstnärs verk utan angivande av källan.