ready-made

Inom konsten benämning på ett konstverk som vanligen består av massproducerade föremål vilka har tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och placerats i en ny konstnärlig kontext. Marcel Duchamp började arbeta med ready-mades 1913. Se även objet trouvé.