stereotyp

Likformig, enformig eller oföränderlig.