symmetri

Likformighet. När ena sidan är en spegelbild av den andra.