terpentin

Förr ett vanligt lösningsmedel vid målning med oljefärger. Terpentin är hälsovådligt att använda och starkt allergiframkallande. Det finns idag flera luktfria och miljövänliga alternativ.