valör

Graden av ljushet/mörkhet hos en färg, vithalt/svarthalt.