a tergo

Används i uttryck som – signerad a tergo –  vilket innebär att konstverket är signerat på baksidan.

Begreppet ”a tergo” refererar till att något är signerat på baksidan. I konstvärlden kan detta hänvisa till att en konstnärs signatur eller märkning finns på baksidan av en målning, teckning eller annat konstverk istället för framsidan.

Att signera ett konstverk ”a tergo” kan vara ett medvetet val av konstnären av olika skäl. Det kan vara för att bibehålla renheten i framsidan av konstverket eller för att bevara konstverkets estetik utan att störa det visuella intrycket. Ibland kan konstnären också välja att signera på baksidan för att ge betraktaren en mer personlig eller privat upplevelse av konstverket.