akt

Nakenmodellens ställning eller avbildande av modellen.