art brut

Rå konst. Beteckning för bilder som har skapats utanför etablerade konstkonventioner och kulturella normer.