biennal

Utställning som återkommer vart annat år.