art concret

Konstnärsgrupp bildad i Paris på 1920-talet. Nonfigurativ konst som försökte förena neoplasticism och purism. Se neoplasticism.

Termen ”art concret” kommer från franskan och betyder ”konkret konst”. Det är en konstnärlig rörelse som uppstod under början av 1900-talet, framför allt genom grupper som ”Art Concret” och ”Abstraction-Création” i Paris under mellankrigstiden.

Art concret betonar användningen av strikta geometriska former, precisionsmåleri och en strävan efter renhet och enkelhet. Konstnärerna inom denna rörelse avstod från att representera någon form av yttre verklighet och istället fokuserade på att utforska form och färg i sig själva. De avstod också från subjektiva känslor eller känslomässiga uttryck och föredrog istället att skapa verk som var objektiva och universella.

Art concret har sitt ursprung i konstruktivismen och den abstrakta konsten, och den har haft en betydande inverkan på den moderna konsten. Den har också influerat andra rörelser inom konstvärlden, såsom minimalism och konceptuell konst. Art concret representerar en strävan efter renhet och klarhet i konstnärligt uttryck och har fortsatt att inspirera konstnärer runt om i världen.