attribut

Föremål som är ett igenkänningstecken för t.ex. en gud eller helgon i ett konstnärligt verk.

I konstvärlden refererar ”attribut” till symboliska objekt eller attribut som associeras med en specifik person, gud, helgon eller mytologisk figur inom konstnärliga framställningar. Dessa attribut fungerar som identifierande kännetecken eller symboler som hjälper betraktaren att känna igen och förstå vilken person eller figur som avbildas.

Exempelvis kan en avbildning av helgonet Sebastian inkludera attribut som pilar eller en båge, som symboliserar hans martyrskap. Likaså är attribut för den grekiska guden Hermes hans vingade sandaler (talaria), hans vingeprydda hatt (petasos), och hans stav med två ormar, känd som caduceus.

Attribut används också för att skilja mellan olika gestalter inom en konstnärlig framställning, särskilt när flera figurer avbildas tillsammans. Till exempel kan attribut hjälpa till att särskilja mellan olika apostlar eller helgon inom religiös konst.

Genom att använda attribut kan konstnärer och konsthistoriker kommunicera specifika karaktärsdrag, egenskaper eller berättelser för betraktaren och fördjupa förståelsen av konstverket och dess kulturella eller historiska kontext.