autodestruktiv konst

Självförstörande konstverk.

Autodestruktiv konst är en konstnärlig riktning som involverar skapandet av konstverk som på något sätt förstörs eller förändras över tiden eller genom en specifik handling. Tanken är att konstverket inte är avsett att vara bestående eller permanent utan snarare att förvandlas eller förstöras på ett planerat sätt, ofta som en del av konstnärlig uttryck.