bataljmålning

Målning av ett krigsslag eller sjöslag. Slag = strid.