batik

En metod där man med vax täcker delar av ett tygstycke som ej skall färgas in.