bildrulle

Bilder målade på sidentyg som förvaras ihoprullade.