Färglära

Färglära är studien av färger och hur de uppfattas, används och kombineras. Den omfattar begrepp som färgcirkeln, färgernas egenskaper (till exempel nyans, mättnad och ljushet), färgpsykologi och färgsymbolik. Färglära är viktig inom konst, design, marknadsföring och andra områden där färgens estetik och påverkan på människors uppfattning och beteende spelar en roll.