Outsider Art

Outsider art, eller särlingskonst, avser verk skapade av självlärda konstnärer som verkar utanför den etablerade konstvärlden. Dessa konstnärer har ofta liten eller ingen formell utbildning inom konst och kan arbeta under okonventionella omständigheter.

Termen ”art brut,” myntad av den franske konstnären Jean Dubuffet, betyder ”rå konst” och syftar på konst skapad av personer som står utanför traditionella konstnärliga kretsar, inklusive mentalt sjuka eller marginella individer. Dessa verk är ofta spontana, expressiva och opåverkade av kulturella normer och konstnärliga trender.